Category Archives: ข่าวสุราษฎร์ธานี

อ.เกาะสมุยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

สุราษฎร์ธานี – อำเภอเกาะสมุยกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2555

นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราช พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไว้ดังนี้ 1. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 2. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2555 เห็นสมควรดังนี้

เปิดเหตุผลรับเขาแพงเป็น “คดีพิเศษ”

เปิดเหตุผลรับเขาแพงเป็น “คดีพิเศษ”

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงเบื้องหลังการเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติรับคดีบุกรุกและออกเอกสารสิทธิที่ดินเขาแพง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นคดีพิเศษว่า ในการประชุมบอร์ดกคพ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดีเอสไอเสนอไม่รับคดีเขาแพงเป็นคดีพิเศษ โดยระบุว่าไม่เป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน และก่อนหน้าได้ส่งคดีให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนแล้ว เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของป.ป.ช.

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.วิทยา​เขตสุราษฏร์ฯ ยึดหลักศก.พอ​เพียง

แผนที่ม.อ.วิทยา​เขตสุราษฎร์ธานี

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.วิทยา​เขตสุราษฏร์ฯ ยึดหลักศก.พอ​เพียง ช่วยชาวบ้าน​เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน ​เสริมราย​ได้ สร้างชุมชน​แกร่ง

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.วิทยา​เขตสุราษฎร์ธานี ชูหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอ​เพียง มุ่งพัฒนา​เกษตรท้องถิ่นจากงานวิจัย ​เพิ่มศักยภาพ​การผลิต ​ให้​ความรู้ชุมชน​เรียนรู้ลดต้นทุน​การผลิต หาราย​ได้​เสริม หวังสร้างภูมิคุ้มกัน​ให้พร้อมรับมือ​การ​เปลี่ยน​แปลง​และผลกระทบที่​เกิด ขึ้น ​เชื่อสามารถสร้าง​ความ​แข็ง​แกร่งสู่​การพัฒนาประ​เทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.​โอภาส พิมพา หัวหน้าหน่วยงานวิจัยปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยา​เขตสุราษฎร์ธานี ​เปิด​เผยว่า ม.อ. มีน​โยบายส่ง​เสริมงานวิจัยที่สามารถนำผลงานวิจัยที่​ได้​ไป​ใช้ประ​โยชน์​ เพื่อสร้างองค์​ความรู้​และนวัตกรรม ที่นำ​ไปสู่​การ​แก้ปัญหา​และพัฒนาชุมชน​หรือสังคม ดังนั้น ทางหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ​จึง​ให้​ความสน​ใจกับ​การวิจัย​และพัฒนาระบบ​การ​เกษตร​แบบรอบด้าน ​โดยคำนึง​ถึงสภาวะด้านสังคมตาม​แนวพระราชดำริหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอ​เพียง ของพระบาทสม​เด็จพระ​เจ้าอยู่หัวฯ ​เพื่อช่วย​ให้​เกษตรกร​เพิ่มศักยภาพผลผลิต ​โดยลดต้นทุน​การผลิตของผลผลิต​ทั้งพืช​และสัตว์

สิ้นยุคทองมะพร้าวไทย ราคาดิ่งเหว ชาวสวนแห่โค่นทิ้ง

หมดยุคทองมะพร้าว ราคาร่วงกราวรูดหลังพุ่งสูงถึงผลละ 20 บาท เหลือแค่ 5-10 บาท ชาวสวนโอดขาดทุนยับ แห่โค่นต้นมะพร้าวทิ้งหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรเชื่อตัวการทุบราคาตกต่ำเหตุรัฐบาลไฟเขียวนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ชี้แนวโน้มพื้นที่ปลูกลดลงทุกปี หวั่นมะพร้าวไทยสูญพันธุ์ ลามกระทบคนเก็บ-ปอกมะพร้าว-ลิงจ่อตกงานระนาว

นายปรีชา ซั่วต๋อ ประธานสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมามะพร้าวมีราคาดี แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคามะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมะพร้าวทั้งเปลือกราคาตกต่ำมากเหลือเพียงผลละ 8 บาทเท่านั้น และลดลงมาตามขนาดของมะพร้าว (ผลใหญ่ ผลกลาง ผลเล็ก) ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนมะพร้าวไม่สามารถอยู่ได้ ราคาควรอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าผลละ 12 บาท

สปข.5 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์อาเซียน(ASEAN UNIT)

นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้า ใจในเรื่องประชาคมอาเซียน รณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ เข้าใจและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

มรส.เวิร์กชอปอาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป ชี้ คนสอนต้องลุ่มลึก ไม่ใช่ใครก็สอนได้

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ และรองประธานคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดเผย ภายหลังการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 25555 ว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 14 รายวิชา จำนวน 130 คน ณ พาวิลเลียน ควีนส์ เบย์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอ เมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและเจตนารมณ์ของการกำหนดกลยุทธ์การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ร่วมกันจัดทำ มคอ.3 (มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) และแนวการสอน

‘ประชา’เผยชง’คดีที่ดินเขาแพง สุราษฏร์ฯ’เป็นคดีพิเศษ

วันนี้ (22 มี.ค.) พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงยื่นหนังสือให้ดำเนินคดีการบุกรุกพื้นที่เขา แพง จ.สุราษฎร์ธานี ของนายแทน  เทือกสุบรรณ  บุตรชายนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ว่า ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แล้ว และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ซึ่งต้องพิจารณาดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน รวมถึงการจะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการนำเสนอของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ

รถ 18 ล้อซิ่งทับร่างสาวมูลนิธิศุภนิมิตขาด2ท่อน

รถ 18 ล้อซิ่งทับร่างสาวมูลนิธิศุภนิมิตขาด 2 ท่อนดับสยองสุราษฎร์ธานี 21 มี.ค.- เมื่อเวลา 14.00 น. ร.ต.ท.อุดมศักดิ์ ทัพภะ พนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแร่ยิบซัมเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ บนถนนสายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช บริเวณปากซอยชุมชนบ้านทุ่งกง หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพ น.ส.อังคนา โยธาจุล อายุ 22 ปี เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิดูแลเด็กยากไร้ สภาพถูกรถทับจนลำตัวขาด 2 ท่อนเสียชีวิตคาที่อยู่กลางถนน


Hit Counter provided by best seo company