หน้าของคุณคือ
Home > ข่าวสุราษฎร์ธานี (Page 68)

กฟภ.ทุ่มเงิน 3,944 ล้านบาทแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ที่เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทุ่มเงินกว่า 3,944 ล้านบาท เร่งก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) จากอำเภอขนอม มายังอำเภอเกาะสมุย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ คาดจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2556 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) จากอำเภอขนอม มายังอำเภอเกาะสมุย ว่า จากที่อำเภอเกาะสมุยได้ประสบกับปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ อย่างมาก สาเหตุเนื่องมาจากสายส่งไฟฟ้าวงจรที่ 1 ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าไม่พอใช้ในอำเภอเกาะสมุย 7222

พลิกจากเงินแสนเป็นเงินล้านด้วย”น้ำ”เรื่องจริงของสมนึก บัวอินทร์

จากปัญหาฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ฤดูแล้งยาวนานขึ้น ดินขาดความชุ่มชื้น ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ในจ.สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเก่า  ทั้งที่มีแม่น้ำตาปี และแม่น้ำพุมดวงไหลผ่าน โดยมีปริมาณน้ำที่ต้องสูญเปล่าไหลลงสู่ทะเลปีละกว่า 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากน้ำที่สูญเปล่าจำนวนมหาศาลดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้าท่วมให้กับชาวบ้าน 4,000 ครัวเรือนใน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และอ.ท่าฉาง รวมพื้นที่73,980 ไร่และได้รับอนุมัติจากครม.เมื่อวันที่ 7 เมย.2552  โดยมีกำหนดแผนงานก่อสร้างโครงการรวม 8 ปี (2552-2559)ใช้งบประมาณทั้งหมด รวมค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สิน ประมาณ 3,330 ล้านบาท  7212

รับรองหลักสูตรพยาบาลมรภ.สุราษฎร์ธานีแล้ว

พยาบาลมรภ.สุราษฎร์ธานีผ่านการรับรองสภาการพยาบาลต่อเนื่อง4ปี  และมึโรงพยาบาลทั้งภาคใต้ ภูมิภาคต่างๆและกทม. จองตัวเข้าทำงาน ขณะที่นักเรียนแห่แย่งกันเข้าเรียน แต่เน้นคุณภาพ วันนี้(24 พ.ค.) นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ปีนี้สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ มรส. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมระบุว่า มรส.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  อีกทั้งสภาการพยาบาลจะตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 7207

อำเภอเกาะสมุยจัด “สัมมนาประสานความร่วมมือด้านยุติธรรม”

สุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน วันนี้ (24 พ.ค.) อำเภอเกาะสมุยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมแกรนด์ ซีวิว รีโซเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7201

อ.เกาะสมุยจัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”

อ.เกาะสมุย จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอเกาะสมุยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมแกรนด์ ซีวิว รีโซเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทั้งด้านภารกิจงานคุมประพฤติ 7196

ทน.สุราษฎร์ฯ จัดระบบจราจรใหม่แก้วิกฤตคับคั่งเขตเมือง

สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนคร ภูเก็ตสุราษฎร์ฯ แก้วิกฤตจราจรในเขตเมือง จัดระบบวันเวย์รอบเมือง ดีเดย์ 2 มิ.ย ที่จะถึงนี้ พร้อมจับมือตำรวจเข้มงวดเรื่องจราจร ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องจากอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี หัวหน้าจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฏร์ธานี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดแถลงข่าวเรื่องการจัดระเบียบการจราจรเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใหม่ โดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นายธีระกิจ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการจราจรในเขต อ.เมือง สุราษฎร์ธานี นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะมีการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร เป็นแบบ ONE WAY หรือแบบเดินรถทางเดียว ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกแสงเพชร บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตามถนนดอนนก จนถึงสี่แยกอนามัย

มรส.จับมือเทศบาลคลอด’สมุยโมเดล’ พัฒนาคุณภาพศึกษา-สร้างค่านิยมเรียนร.ร.ท้องถิ่น

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรส.ได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยสร้างเป็น 'สมุยโมเดล' เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นและเกิดเป็นค่านิยมใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องส่ง ลูกหลานไปเรียนในเมืองก็มีคุณภาพได้ โดยสมุยโมเดลมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน เทศบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เอื้อกันอยู่อย่างมี นัยสำคัญ กล่าวคือ บ้านหรือพ่อแม่ต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็ก เทศบาลเป็นผู้ดูแลโครงสร้างหลัก โรงเรียนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยเป็นกลไกเสริมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน หากทั้งสี่องค์ประกอบนี้สอดประสานกันอย่างเข้มแข็งย่อมนำสู่การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 7186

เส้นทางการเดินรถใหม่ให้เป็นการเดินรถทางเดียว( ONE WAY)

  // < ![CDATA[ google_ad_client = "ca-pub-7956971914199826"; /* 468x60, suratthani_community */ google_ad_slot = "8015668824"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]> // < ![CDATA[ // ]]> เดือนมิถุนายนนี้เอง ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดการระบบการจราจรใหม่ หรือเรียกว่าปรับเปลี่ยนวันเวย์ ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีการจราจรที่สะดวก รวดเร็ว รองรับกับปริมาณของผู้คนที่ใช้ถนนหนทางในการสัญจรไปมาที่มีมากขึ้น 7183

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดินหน้ารับน้องใหม่

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดินหน้ารับน้องใหม่ อธิการบดีชี้ช่วยละลายความแปลกแยกแตกต่าง อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นต่างจากกระทรวงศึกษาธิการ ชี้ยกเลิกการรับน้องไม่ใช่ทางแก้ ไฟเขียวนักศึกษาเดินหน้าจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ภายใต้สโลแกน “รับน้องใหม่ด้วยใจและใจ” พร้อมวาง 4 กรอบเข้มในการรับน้อง เผยรับน้องใหม่เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมไทย “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” และช่วยละลายความแตกต่างทางศาสนา ที่มา ภูมิลำเนา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ห้ามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีการศึกษา 2555 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์รุนแรง ว่า ตนเห็นต่างจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อว่ากิจกรรมรับน้องเป็นประเพณีที่ดี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ว่า “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” และต้องต้อนรับให้ดี ให้งดงาม ให้ประทับใจ ส่วนคนที่มาทีหลังก็อยากให้เจ้าของบ้านหรือคนที่อยู่เดิมต้อนรับด้วยความรัก ด้วยหัวใจ ด้วยไมตรีจิต การยกเลิกประเพณีรับน้องจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่โจทย์ โจทย์ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า “การรับน้องเป็นพิธีกรรมที่ต้องชดใช้และเอาคืนกันรุ่นต่อรุ่น” ให้ได้ ดังนั้นในปีนี้ มรส.จึงยังคงจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ตามปกติเหมือนเช่นทุกปี 7179

ตร.ตรังรวบแก๊งต้มตุ๋นลวงเพื่อนมาฆ่า

พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ควบคุมตัว นายสมชาย พหุนันท์ อายุ 36 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ตรัง อาชีพเป็นช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งเป็น 1 ในผู้ต้องหา ร่วมทีมฆ่า นายพิศาล วงศ์จินดา อายุ 48 ปี ชาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสมชาย รับสารภาพ ร่วมกับพวกอีก 2 คน ล่อลวง นายพิศาล มาฆ่าโดยได้ใช้อาวุธปืน ขนาด 9 ม.ม. ยิงจนเสียชีวิต ภายในสวนยางพารา บ้านทุ่งรักษ์ หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง เหตุเกิด เมื่อเที่ยงของวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยโกรธที่ผู้ตายหักหลังเงินที่ได้มาจากการต้มตุ๋นเหยื่อที่สุราษฎร์ธานี ได้เงินมา

สองเด็กชายหนีออกจากบ้านที่สุราษฎร์ฯ มาหาดใหญ่ เห็น ตร.กลัวถูกจับส่งกลับ ปีนหลังคาร้านค้า

สงขลา - สองลูกพี่ลูกน้องชวนกันหนีออกจากบ้านที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นั่งรถไฟฟรีลงหาดใหญ่ เดินเล่นหน้าตลาดหาดใหญ่ใน เห็นตำรวจกลับวิ่งหนีขึ้นหลังคาร้านค้า เจ้าหน้าที่เข้าเกลี้ยกล่อม ยอมลง 1 คน อีกคนใจแข็งไม่ยอมลง เจ้าหน้าที่จึงปล่อยและเฝ้าดูอยู่ห่างๆ รอปีนลงมาเอง ส่วนสาเหตุที่ปีนหลังคา กลัวถูกตำรวจจับส่งกลับบ้านที่สุราษฎร์ธานี เมื่อตอนบ่ายวันที่ 18 พ.ค.55 เกิดเหตุมีเด็กชายจำนวน 2 คน ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาของร้านไหมไทย ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ใกล้ทางเข้าวัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่พบเห็นเด็กชาย 2 คนนี้ ทราบว่า ก่อนที่จะปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาร้านดังกล่าว ทั้งสองคนเดินเล่นอยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมา ก็ตกใจวิ่งหลบหนีขึ้นสะพานลอยคนข้ามถนนที่อยู่ในละแวกใกล้กัน จากนั้นก็กระโดดปีนขึ้นไปบนหลังคาร้านไหมไทย ต่อมาทางเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ เดินทางเข้าพูดเกลี้ยกล่อมใช้เวลานานกว่า 1 ชม. จนเด็กชายคนหนึ่งยินยอมลงมาจากหลังคาร้านดังกล่าว แต่อีกคนไม่ยินยอมลงจากหลังคา ทำให้เจ้าหน้าที่คอยพูดเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยในมือยังคงถือขวดแก้ว 1 ขวด และเริ่มมีอาการเครียดมากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าเด็กคนนี้อาจจะพลัดตกหลังคาได้

Top

Hit Counter provided by best seo company