หน้าของคุณคือ
Home > ข่าวสุราษฎร์ธานี (Page 68)

สภา​การพยาบาลรับรองหลักสูตรราชภัฏสุราษฎร์ ต่อ​เนื่อง​เป็นปีที่ 4

สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรราชภัฏสุราษฎร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสุขอนามัยท้องถิ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสุขอนามัยท้องถิ่น นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ปีนี้สภาการพยาบาล ได้ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ มรส.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมระบุว่า มรส.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล-ศาสตร์ ทั้งนี้ สภาการพยาบาลจะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ พยาบาลได้ ซึ่งที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ก็ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 7234

ผบช. 8 ติวเข้มกองร้อยควบคุมฝูงชนสุราษฎร์ฯ

สุราษฎร์ธานี - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพกองร้อยควบคุมฝูงชนสุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมดูแลความสงบ หากเกิดม๊อบในพื้นที่ วันนี้ เวลา 14.30 น. (25 พ.ค.) ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ตรวจการฝึกซ้อม ทบทวน ในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ตลอดจนการสลายการชุมนุมของประชาชน และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ของกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ 7228

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเผยนโยบายช่วยน.ศ.พิการ

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวถึงนโยบายการดูแลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยว่า ขณะนี้ มรส.มีนักศึกษาที่เป็นผู้พิการจำนวน 40 คน แบ่งเป็นพิการทางการมองเห็น 28 คน พิการทางการได้ยิน 2 คน และพิการทางร่างกาย 10 คน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขึ้น ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อดูแล อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การฟื้นฟูสุขภาพ การจัดหาทุนการศึกษา รวมทั้งการจัดหางานให้หลังสำเร็จการศึกษา 7225

กฟภ.ทุ่มเงิน 3,944 ล้านบาทแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ที่เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ทุ่มเงินกว่า 3,944 ล้านบาท เร่งก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) จากอำเภอขนอม มายังอำเภอเกาะสมุย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ คาดจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2556 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) จากอำเภอขนอม มายังอำเภอเกาะสมุย ว่า จากที่อำเภอเกาะสมุยได้ประสบกับปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ อย่างมาก สาเหตุเนื่องมาจากสายส่งไฟฟ้าวงจรที่ 1 ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าไม่พอใช้ในอำเภอเกาะสมุย 7222

พลิกจากเงินแสนเป็นเงินล้านด้วย”น้ำ”เรื่องจริงของสมนึก บัวอินทร์

จากปัญหาฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ฤดูแล้งยาวนานขึ้น ดินขาดความชุ่มชื้น ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ในจ.สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเก่า  ทั้งที่มีแม่น้ำตาปี และแม่น้ำพุมดวงไหลผ่าน โดยมีปริมาณน้ำที่ต้องสูญเปล่าไหลลงสู่ทะเลปีละกว่า 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากน้ำที่สูญเปล่าจำนวนมหาศาลดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้าท่วมให้กับชาวบ้าน 4,000 ครัวเรือนใน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และอ.ท่าฉาง รวมพื้นที่73,980 ไร่และได้รับอนุมัติจากครม.เมื่อวันที่ 7 เมย.2552  โดยมีกำหนดแผนงานก่อสร้างโครงการรวม 8 ปี (2552-2559)ใช้งบประมาณทั้งหมด รวมค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สิน ประมาณ 3,330 ล้านบาท  7212

รับรองหลักสูตรพยาบาลมรภ.สุราษฎร์ธานีแล้ว

พยาบาลมรภ.สุราษฎร์ธานีผ่านการรับรองสภาการพยาบาลต่อเนื่อง4ปี  และมึโรงพยาบาลทั้งภาคใต้ ภูมิภาคต่างๆและกทม. จองตัวเข้าทำงาน ขณะที่นักเรียนแห่แย่งกันเข้าเรียน แต่เน้นคุณภาพ วันนี้(24 พ.ค.) นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ปีนี้สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ มรส. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมระบุว่า มรส.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  อีกทั้งสภาการพยาบาลจะตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีนักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 7207

อำเภอเกาะสมุยจัด “สัมมนาประสานความร่วมมือด้านยุติธรรม”

สุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน วันนี้ (24 พ.ค.) อำเภอเกาะสมุยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมแกรนด์ ซีวิว รีโซเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7201

อ.เกาะสมุยจัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”

อ.เกาะสมุย จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อำเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอเกาะสมุยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมแกรนด์ ซีวิว รีโซเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทั้งด้านภารกิจงานคุมประพฤติ 7196

ทน.สุราษฎร์ฯ จัดระบบจราจรใหม่แก้วิกฤตคับคั่งเขตเมือง

สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนคร ภูเก็ตสุราษฎร์ฯ แก้วิกฤตจราจรในเขตเมือง จัดระบบวันเวย์รอบเมือง ดีเดย์ 2 มิ.ย ที่จะถึงนี้ พร้อมจับมือตำรวจเข้มงวดเรื่องจราจร ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องจากอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี หัวหน้าจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฏร์ธานี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดแถลงข่าวเรื่องการจัดระเบียบการจราจรเขตพื้นที่เทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใหม่ โดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นายธีระกิจ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการจราจรในเขต อ.เมือง สุราษฎร์ธานี นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะมีการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร เป็นแบบ ONE WAY หรือแบบเดินรถทางเดียว ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกแสงเพชร บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตามถนนดอนนก จนถึงสี่แยกอนามัย

มรส.จับมือเทศบาลคลอด’สมุยโมเดล’ พัฒนาคุณภาพศึกษา-สร้างค่านิยมเรียนร.ร.ท้องถิ่น

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรส.ได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยสร้างเป็น 'สมุยโมเดล' เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นและเกิดเป็นค่านิยมใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องส่ง ลูกหลานไปเรียนในเมืองก็มีคุณภาพได้ โดยสมุยโมเดลมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บ้าน เทศบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เอื้อกันอยู่อย่างมี นัยสำคัญ กล่าวคือ บ้านหรือพ่อแม่ต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็ก เทศบาลเป็นผู้ดูแลโครงสร้างหลัก โรงเรียนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยเป็นกลไกเสริมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน หากทั้งสี่องค์ประกอบนี้สอดประสานกันอย่างเข้มแข็งย่อมนำสู่การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 7186

เส้นทางการเดินรถใหม่ให้เป็นการเดินรถทางเดียว( ONE WAY)

  // < ![CDATA[ google_ad_client = "ca-pub-7956971914199826"; /* 468x60, suratthani_community */ google_ad_slot = "8015668824"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]> // < ![CDATA[ // ]]> เดือนมิถุนายนนี้เอง ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดการระบบการจราจรใหม่ หรือเรียกว่าปรับเปลี่ยนวันเวย์ ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีการจราจรที่สะดวก รวดเร็ว รองรับกับปริมาณของผู้คนที่ใช้ถนนหนทางในการสัญจรไปมาที่มีมากขึ้น 7183

Top

Hit Counter provided by best seo company