หน้าของคุณคือ
Home > ข่าวสุราษฎร์ธานี (Page 127)

จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช้าวันนี้ (29 พ.ย. 54) ที่ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 145 โครงการ รวมทั้งสามารถสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ภารกิจที่จะสนับสนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนเงิน บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น จากองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สามารถสนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณ ส่วนเทศบาลขนาดใหญ่ สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณ และเทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็ก สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณ สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่มีความจำเป็นต้องสนับสนุนในโครงการให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีต่อไป     ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : สุราษฏร์ธานี(ส.ปชส.)   Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

เรือนจำสุราษฏร์ฯนำนักโทษทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

สุราษฎร์ธานี - เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ ราชทัณฑ์ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน นำนักโทษที่มีความประพฤติดี และมีโทษเหลือน้อย ทยอยออกมาพัฒนาสถานที่ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                นายสุชิน ดำกระเด็น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้ ทางเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเรือนจำจังหวัดไชยา และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำนักโทษที่มีความประพฤติดีและอยู่ในเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ กว่า 300 คนเพื่อร่วมพัฒนางานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น ตามโครงการ ราชทัณฑ์ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน                โดยจะนำนักโทษที่มีความประพฤติดี และมีโทษเหลือน้อย ทยอยออกมาพัฒนาสถานที่ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันละประมาณ 30 คน โดยจะรณรงค์การทำความสะอาด ล้างถนน ขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้                สำหรับผู้ต้องขังที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวทางเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ได้มีการดำเนินการให้ผู้ต้องขังทั้งหมดเข้ารับการส่งเสริมวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเมื่อถึงเวลาออกจากเรือนจำก็จะสามารถไปดำเนินการประกอบอาชีพส่วนตัวได้                สำหรับนักโทษที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสสำคัญนั้น ขณะนี้คงต้องรอให้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน ถึงจะมาพิจารณาว่ามีนักโทษที่จะเข้าข่ายจำนวนกี่คน หลังจากนั้นก็ต้องให้ศาลมีอำนาจในการสั่งปล่อยต่อไป โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ link:http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000152045

รองผู้ว่าฯ ขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

รองผู้ว่าฯ ขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายจัดงาน ศาสนพิธีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนท่าน และบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปลูกฝั่งอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปลูกฝั่งอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2554 สำนักงาน ก.พ. กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 06.30 – 08.30

ยอดจองห้องพักสมุย-พะงัน ช่วงปีใหม่ นทท.ยุโรปลด

ยอดจองห้องพักสมุย-พะงัน ช่วงปีใหม่ นทท.ยุโรปลด ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า อัตราการจองห้องพักของเกาะสมุยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วถือว่าลดลง โดยที่ปี 2553 อัตราการจองห้องพักถึง 85-90 % ขณะที่ปีนี้เหลือเพียง 70-80 % สาเหตุที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอตัว นอกจากนั้นเที่ยวบินที่เดินทางมาเกาะสมุยมีข้อจำกัดรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอทำให้เสียโอกาส ซึ่งนักท่องเที่ยวหลักเป็นโซนเอเชียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดียที่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดจีนที่ผ่านมาเป็นตลาดหลักเข้ามาแทนที่ตลาดยุโรป แต่ก็ยังหวาดหวั่นเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยยังไม่มั่นใจเรื่องการเดินทางทำให้การจองห้องพักลดลงกว่าปีที่แล้ว นายเสนีย์ ภูวเศรษฐถาวร อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเกาะสมุย กล่าวว่า ช่วงปีใหม่ ปริมาณนักท่องเที่ยวมีการสั่งจองห้องพักเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติอยู่แล้ว แต่ปีนี้อาจจะไม่ดีเท่ากับปีที่แล้ว โดยนักท่องเที่ยวโซนยุโรป ซึ่งมีกำลังซื้อสูงลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเน้นกลุ่มลูกค้าหลากหลายไม่เน้นกลุ่มยุโรปเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต และมีการจัดแคมเปญปรับลดอัตราค่าห้องพักเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่หวังให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ขณะที่นางวรรณี ไทยพาณิชย์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน กล่าวว่า ในส่วนของเกาะพะงันยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมาฉลองปีใหม่พอสมควร โดยการจองห้องพักล่วงหน้าจะมีหลากหลายเชื้อชาติ โดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวโซนยุโรปจะลดไปบ้าง แต่กลับมีนักท่องเที่ยวโซนเอเชียให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุ แต่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ยังมาท่องเที่ยวเช่นเดิม ทั้งนี้เป็นห่วงในเรื่องของน้ำท่วม แม้ว่าระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งนี้ยังต้องการให้ภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมาเพราะช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนด้านนายสมเชาว์ โกศล

ศอส.สรุปน้ำท่วมภาคใต้-ประกาศภัยพิบัติแล้ว 6 จว.

ศอส.สรุปน้ำท่วมภาคใต้-ประกาศภัยพิบัติแล้ว 6 จว. ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม หรือ ศอส. สรุปสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ว่า มีพื้นที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสงขลา  ส่วนจังหวัดยะลา มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ 5 อำเภอ ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย 16 จังหวัด ยังมีอยู่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ link:http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9540000151656

น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ เริ่มกลับสู่ปกติแล้ว

ฟังคลิปเสียงข่าว สถานการณ์น้ำใน จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมถนน สะพาน แล้ว สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และไม่มีฝนตกหนักในช่วง 24 ช.ม. ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.คลองสระ และ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ ซึ่งได้ผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเครื่อง จักรกลหนักเข้าซ่อมแซมสะพานคลองวาด ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จนสามารถใช้การได้ตามปกติแล้ว ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี ได้นำกำลังคนและรถขุดไฮดรอลิกส์เข้าซ่อมแซมสะพานเบี่ยงข้ามคลองเขาเคี่ยม ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ โดยใช้เสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ต้น มา สร้างเป็นสะพานชั่วคราว จนสามารถสัญจรได้แล้ว Link : http://www.innnews.co.th/น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ-เริ่มกลับสู่ปกติแล้ว--324130_06.html http://www.innnews.co.th

เตรียมส่งเรือจักรีนฤเบศร์ช่วยน้ำท่วมใต้

  ด้านกองทัพบกเร่งสร้าง-ซ่อมบ้านพัง 269 หลัง เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยวุ่น  วันนี้ ( 28พ.ย.) พล.ร.อ.สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ว่า ขณะนี้เราเตรียมกำลัง และตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ส่วนจะส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร์เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนบริเวณอ่าวไทยนั้น ขณะนี้ฝ่ายเสนาธิการจะเป็นผู้พิจารณาสถานการณ์ว่า มีความรุนแรงอย่างไรก่อนจะส่งเรือไป ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดในพื้นที่ภาคใต้ พ.อ.หญิงศิริจันทร์  งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป  ขณะนี้กองทัพภาคที่ 4 ได้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่จำนวน 21ศูนย์ ตั้งแต่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา  พร้อมทั้งได้กระจายกำลังทหาร ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะใน จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง ตรัง  ยะลา  นราธิวาสปัตตานี  และสงขลา  โดยได้ทำการอพยพประชาชน และสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย แจกจ่ายถุงยังชีพ และอาหารกล่อง จัดยานพาหนะ ช่วยอำนวยความสะดวกในเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะเส้นทางหมายเลข 418 (ยะลา-ปัตตานี)  โดยได้มีการประสานการช่วยเหลือกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ภาครัฐและเอกชน จ.สุราษฎร์ธานีร่วมหารือเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การค้า และสังคม

ภาครัฐและเอกชน จ.สุราษฎร์ธานีร่วมหารือเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การค้า และสังคม เช้าวันนี้(28 พ.ย.54) นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมปรึกษาหารือ/แสดงความความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคม ในการนี้สำนักงานการค้าภายใน ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ยางพารา พบว่าระยะนี้ราคาการรับซื้อมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประเทศในยุโรปและอเมริกาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่คาดว่าอนาคตข้างหน้าราคาจะดีขึ้น ส่วนปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 – 6 บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ และแนวโน้มราคาดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การจัดจำหน่าย “หมูธงฟ้า” ราคาถูก กิโลกรัมละ 100 บาท ไก่เนื้อตัวละ 100 และไข่ไก่ เบอร์ 3 ถาดละ 100 บาท

สุราษฎร์ธานีประสบภัยน้ำท่วม 6 อำเภอ 26 ตำบล 143 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 18,979 ครัวเรือน

สุราษฎร์ธานีประสบภัยน้ำท่วม 6 อำเภอ 26 ตำบล 143 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 18,979 ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบภัยน้ำท่วม 6 อำเภอ 26 ตำบล 143 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 18,979 ครัวเรือน 56,168 คน นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 2-28 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 6 อำเภอ 26 ตำบล 143 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน จำนวน 18,979 ครัวเรือน 56,168 คน บ้านพักอาศัยพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3

น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี เสียหาย 27 ล้านบาท

น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี เสียหาย 27 ล้านบาท สรุปความเสียหายจากอุทกภัย 27 ล้านบาท เผยแนวโน้มดีขึ้น หลังฝนตกน้อยลง เรือข้ามฟากยังเปิดให้บริการตามปกติ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" ว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2554 โดยมีพื้นที่ประสบความเสียหายทั้งสิ้น 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี คีรีรัฐนิคม และอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี ได้สรุปความเสียหายล่าสุด มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 26 ตำบล 143 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 18,979 ครัวเรือน 56,168 คน บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง เสียหายบางส่วน 14 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 259 ไร่ ถนนชำรุด

Top

Hit Counter provided by best seo company