หน้าของคุณคือ
Home > เบอร์โทรสถานีรถไฟสายใต้
ประชาสัมพันธ์ชุมทางหาดใหญ่ 074 – 261 – 290 , 074 – 243 – 705 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สายด่วน 24 ชั่วโมง 1690
บ้านโป่ง 036 – 211 – 119 821 – 2382
โพธาราม 032 – 231 – 973 821 – 2383
ราชบุรี 032 – 237 – 002 821 – 2354
เพชรบุรี 032 – 425 – 211 861 – 272
บ้านชะอำ
032 – 471 – 159 861 – 273
วังก์พง 861 – 274
ทับสะแก 032 – 671 – 216 861 – 280
ประจวบคีรีขันธ์ 032 – 611 – 175 861 – 279
บางสะพานใหญ่ 032 – 691 – 552 861 – 282
บางสะพานน้อย 862 – 271
ห้วยสัก 862 – 272
ชุมพร 077 – 511 – 103 862 – 270
ทุ่งคา 862 – 211
สวี 077 – 531 – 253 862 – 275
หลังสวน 077 – 541 – 286 862 – 277
สุราษฎร์ธานี 077 – 311 – 213 862 – 282
บ้านนา 862 – 271
นาสาร 075 – 341 – 456 863 – 273
พรุพี 086 – 274
บ้านส้อง 077 – 361 – 849 863 – 275
ชุมทางทุ่งสง 075 – 411 – 254 863 – 270
ตรัง 075 – 218 – 012 863 – 284
โคกคราม 863 – 289
นครศรีธรรมราช 075 – 356 – 364 863 – 299
พัทลุง 074 – 611 – 106 864 – 272
ควนเนียง 864 – 276
ชุมทางหาดใหญ่ 074 – 238 – 001 , 074-261-289-90 864 – 270
ปาดังเบซาร์ 074 – 521 – 050 864 – 281
ปัตตานี 073 – 431 – 232 865 – 271
นาประดู่ 073 – 431 – 432 865 – 272
ยะลา 073 – 212 – 737 865 – 270
ตันหยงมัส 073 – 671 – 191 865 – 277
สุไหงโกลก 073 – 611 – 162 865 – 278


หมายเหตุ

  • ผู้ใช้โทรศัพท์ภายนอก (เลขหมายขององค์การโทรศัพท์) ต้องการจะเรียกโทรศัพท์ภายใน
  • ของการรถไฟฯ ให้กดปุ่มรหัสเลขหมาย 0-2621 – 8701 ก่อนและกดปุ่มรหัสเลขหมาย
  • โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ ที่ต้องการ
Top

Hit Counter provided by best seo company