หน้าของคุณคือ
Home > ข่าวสุราษฎร์ธานี > ผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลไชยา

ผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลไชยา

ตามที่เทศบาลตำบลไชยา จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิสภาเทศบาลตำบลไชยา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมานั้น
ผลการเลือกตั้ง สิบเอกวิรัช ทองเพชร หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,638 คะแนน การเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง จำนวน 4,250 คน มาใช้สิทธิ์ จำนวน 2,447 คน
               ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดไชยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอไชยา จำนวน 6 คน ได้แก่
               ลำดับที่ 1 นายอัมรินทร์ โรจนพิทยากร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 737 คะแนน
               ลำดับที่ 2 นายสุชาติ ร่าหมาน ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 672 คะแนน
               ลำดับที่ 3ว่าที่ร้อยตรีฐิติชัย เชื้อศรีกุล ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 661 คะแนน
               ลำดับที่ 4 นายณรงค์ อินเนื่อง ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 637 คะแนน
               ลำดับที่ 5 นายชาร์ยัน คาน ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 619 คะแนน
               ลำดับที่ 6นายศักดิ์ชัย ชีววิริยะนนท์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้คะแนน 612 คะแนน
               และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดไชยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอไชยา จำนวน 6 คน ได้แก่
               ลำดับที่ 1 นางเบญจมาศ แก้วแกมเพ็ชร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 761 คะแนน
               ลำดับที่ 2 นายวิโชติ คะชา ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้คะแนน 646 คะแนน
               ลำดับที่ 3นายนพปฎล นังเกิด ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 613 คะแนน
               ลำดับที่ 4นางสุจิรา ชื่นวิเศษ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 597 คะแนน
               ลำดับที่ 5นายสุนทร เสือนิล ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 561 คะแนน
               ลำดับที่ 6นายจรุงเกียรติ ชัยพัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้คะแนน 546 คะแนน

ที่มา:http://suratnews.com/news/view.php?article_id=5415

Top

Hit Counter provided by best seo company